2017 ÖSYM EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEMEDuyuru Tarihi: 22-06-2017

https://ais.osym.gov.tr/%C3%96SS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle

Sevgili Öğrenciler Diploma notu ve Eğitim bilginizi bu linkden güncellemeniz çok önemlidir.