SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI 2016Duyuru Tarihi: 30-05-2016

2016 ÖSYS Kılavuzu?nda ?sınavsız geçiş hakkı? yer aldığı için yaklaşık 78 bin öğrenci bu
haktan yararlanmak için başvurdu ve YGS?ye girmedi. TBMM Başkanlığı?na sunulan Milli Eğitim
Bakanlığı?nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı?nda ?unutulan? bir madde bu
yıl üniversiteli olacağını düşünen 77 bin 814 öğrencinin bu hayalini bitirecek.
Çünkü tasarıya göre meslek lisesi öğrencilerinin alanlarının devamı niteliğindeki
yükseköğretim programlarına sınavsız geçişlerini düzenleyen bu hak kaldırılıyor.
2016 ÖSYS Kılavuzu?nda ?sınavsız geçiş hakkı? yer aldığı için yaklaşık 78 bin öğrenci bu
haktan yararlanmak için başvurdu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı?na (YGS) girmedi. Eğer tasarıya
düzenlemenin bu yılın öğrencilerini kapsamadığına ilişkin bir ek madde konulmazsa bu
öğrenciler için üniversiteye gitmek mümkün olmayacak.