ÖSYM?nin sınav sorularını açıklamama kararı iptal edildiDuyuru Tarihi: 22-12-2014

Anayasa Mahkemesi, ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının açıklanmama hükmünü
iptal etti. Anayasa Mahkemesi (AYM) kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, 6495 sayılı
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un bazı
hükümlerini, ?33. maddesiyle, 4982 sayılı Kanun?un 2. maddesine eklenen fıkranın
Anayasa?ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmi Gazete?de yayımlanacağı güne kadar
yürürlüğünün durdurulmasına? diyerek yürürlüğünü durdurdu.