PISSA ya göre Eğitim Değerlendirmesi
OECD?nin ?Düşük Performanslı Öğrenciler? raporuna göre, Türkiye?deki başarıyı en çok sosyo-ekonomik durum ve sınıf tekrarları etkiliyor. Rapora göre Türkiye?de PISA 2012 matematik testine katılan öğrencilerden sınıf tekrarı yapanların yüzde 77.4?ü ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlıların yüzde 56.9?u düşük performans gösteriyor. Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlılar, avantajlılara göre yüzde 34.2 oranında daha az başarılı.

OECD, ?Düşük Performanslı Öğrenciler-Neden Geride Kalıyorlar ve Biz Onlara Başarı için Nasıl Yardım Edebiliriz? raporunu yayınladı. Raporda Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012 (PISA) testinde 15 yaş düzeyinde matematik, fen bilimleri ve okuma testlerinden düşük performans gösteren öğrencilerin başarısız olma nedenleri ve bunların üstesinden gelme yöntemleri masaya yatırıldı.

OECD öğrencilerin, ?sosyo-ekonomik dezavantajlar?, ?göçmenlik?, ?sınıf tekrarı?, ?okul öncesi eğitime katılmama?, ?okulda konuşulan dille evde iletişim kurulan dilin farklı olması?, ?tek ebeveyne sahip aileler? gibi durumlarını da başarısızlığın nedenleri arasında sayıyor. Raporda, yerinde politikalarla ülkelerin bunlarla mücadele edilebileceği belirtiliyor.

SINIF TEKRARI BAŞARIYI YOK EDİYOR

Rapora göre Türkiye?de PISA 2012 matematik testine katılan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yüzde 56.9?u, göçmen ailelerden gelenlerin yüzde 49.1?i, okul öncesi eğitime katılmayanların yüzde 48?i , sınıf tekrarı yapanların yüzde 77.4?ünün düşük performans gösterdiği görülüyor. Özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlılar, avantajlılara göre yüzde 34.2 oranında daha az başarılı. Benzer bir performans farkı da sınıf tekrarı yapan öğrencilerde yüzde 41 gibi önemli bir oranla karşımıza çıkıyor.

Rapora göre OECD?nin 34 üye ülkesinde 15 yaş düzeyinde matematikte yaklaşık 4 milyon, okuma ve fen bilimleri testinden ise 3 milyon düşük performans gösteren öğrenci bulunuyor. OECD?nin güncel verilerine göre Türkiye?de özellikle matematikte öğrencilerin yüzde 42?si düşük performans gösteriyor.

ÖĞRETMEN TUTUMU ÖNEMLİ

OECD?nin genel bulgularına göre düşük performanslı öğrenciler okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmekte zorlanıyor. Bu öğrenciler iki haftada bir ya da iki kez okula gitmiyor. Öğretmenlerin daha destekleyici olduğu okullarda eğitim alan öğrenciler daha iyi performans gösteriyor. OECD, öğretmenlerin öğrencilere karşı tutumlarının önemini de hatırlatıyor. Raporda öğretmenlerin iyi performans gösteremeyen öğrencilerden düşük başarı beklediğinde, gençlerin başarısızlığa sürüklenebileceğine dikkat çekiliyor.