TÜRKİYE OECD ORTALAMALARININ ALTINDA
18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen dün 15 gün sürecek yarıyıl tatiline çıkarken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ?Eğitim Politikaları Görünüm Raporu 2015? yayımlandı. Rapora göre Türkiye, 2012 PISA sınavlarında gelişme gösterse de hâlâ OECD ortalamalarının altında.

Eğitime düşük pay  
19 Ocak 2015 tarihli raporda 2008-2014 yılları arasında çoğu gelişmiş 34 ülkenin yaptığı 450 reform incelendi. Türkiye?ye ilişkin bazı tespitler şöyle:
* OECD ülkeleri bütçelerinin yüzde 12?sini eğitime ayırıyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla?dan (GSYH) eğitime en düşük bütçe ayıran ülkelerden biri Türkiye. 
* Türkiye 15 yaş altı nüfusun en çok olduğu ülkelerden biri.
* Türkiye, erken yaşta okula kayıt ve bakım hizmetlerinde 3-4 yaş çocuklar arasında en düşük seviyede. 
* 5 yaşında başlayan erken çocukluk eğitimi ise OECD ülkeleri arasında en erkenler arasında.
* Eğitim kurumlarının müfredat hazırlama, değerlendirme ve kaynak seçme konusunda özerkliği zayıf ve merkezi eğitim anlayışı yaygın. Ölçme ve değerlendirme araçları öğrencilerin gelişiminden çok merkez düzenlemelerine uymayı amaçlıyor.
* Okul yöneticileri ve öğretmenler, deneyim eksikliği, düşük özerklik gibi nedenlerle okulların ihtiyaçlarına yanıt vermede yetersiz kalabiliyor.
* Öğretim süreleri genel ortalamanın altında, sınıf mevcutlarıysa OECD ortalamasının üstünde.

Reformlarda öne çıkan ülkeler
Eğitimde kalite ve eşitlik konusunda öne çıkan ülkeler Polonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Şili.  
Portekiz, Danimarka ve İsveç, gelecek ile ilgili eğitim reformları üzerinde dururken, ?okulu merkeze alan? gelişimin en çok görüldüğü ülkeler de Hollanda, FransaABD, Avustralya ve Yeni Zelanda. 
Ölçme değerlendirme reformlarına daha çok Şili ve Meksika önem veriyor.