2015-2016 KASIM TEOG DEĞERLENDİRMELERİDuyuru Tarihi: 29-11-2015

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG birinci dönem ortak sınavlarının fen ve teknoloji testi A kitapçığı 13?üncü sorusunun iptal edildiğini açıkladı. Bu sorunun tüm öğrenciler tarafından doğru cevaplandırılmış olarak değerlendirileceği belirtildi.

 

Binlerce öğrencinin iyi bir liseye girmek için yarıştığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan birinci dönem ortak sınavlarının fen ve teknoloji testindeki bir soru iptal edildi. Uzmanlar, A kitapçığı 13?üncü sorusunun birkaç yanıtı olduğunu iddia etmişti.

İşte TEOG soru ve cevaplarıİşte TEOG soru ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı da sorunun iptal edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ortak Sınav Fen ve Teknoloji Dersi A kitapçığında 13'üncü soru (B-19, C-18, D-15'inci soru) istisnai durumda başka bir seçeneğin de doğru olma ihtimali ve teknik nedenlerle, hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda iptal edildi. Bu soru, tüm öğrencilerimiz tarafından doğru cevaplandırılmış olarak değerlendirilecek" denildi. 

İptal edilen soru şöyle:

 

Uzmanlar, bu seneki soruların geneline bakıldığında geçen iki yıla göre, zorluk derecelerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Sınavla ilgili uzmanların yorumları şöyle:

SON ZAMANLARIN EN ZOR SORULARI

Yasemin Dündar (Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı): Sınav kazanımlara uygun ancak son zamanlarda yapılan en zor sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sorular deney düzeneklerini sorgulayan, bilgi düzeyi yüksek, yorum yeteneği gerektiren bir yapıya sahip.

NİTELİKLİ BİR SINAVDI

Havva Güneş (Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı): T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları, müfredata ve Millî Eğitim Bakanlığı?nın yayımlamış olduğu kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Öğrencilerin, kavramsal tarih bilgisini, yer ve konum bilgisini çok iyi ölçen sorulardan oluşan orta zorlukta, çok nitelikli kabul edilebilecek bir sınav olduğunu görüyoruz. Sınavda birinci ünite olan ?Bir Kahraman Doğuyor? ünitesinden toplam 8 soru, ikinci ünite olan ?Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler? ünitesinden 10 soru, üçüncü ünitede yer alan ?Doğu Cephesi ve Güney Cephesi? konularından da toplam 2 soru çıktı.

KELİME BİLGİSİ KUVVETLİ OLAN AVANTAJLI

Müjgan Yeşiloğlu (Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı): Bütün sorular üç ünitenin kazanımlarına eşit olarak dağıtılmış. Kazanım dışı herhangi soru yok. Hedef kelimeler daha çok diyalog ağırlıklı ve parça içinde anlamını bulmaya yönelik olarak soruldu. Görsel sorular kelimeleri birebir ölçmeye yönelik olarak verildi. Soru köklerinde kullanılan kelimenin anlamını bilmek, soruların cevabını doğru bulma konusunda önem teşkil ediyor. A kitapçığındaki 8?inci soru çok ayırt edici. Sorunun doğru cevaplandırılabilmesi için ?However? bağlacının doğru kullanımının bilinmesi gerekiyor. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülüyor.

ÇELDİRİCİ VE ÇELİŞKİLİ BİRKAÇ SORU VAR

Bahçeşehir Okulları eğitim uzmanları:

Fen ve Teknoloji: Sorular MEB?in daha önce açıkladığı kazanımlara uygun. Sınavda iki adet ayırt edici soru yer alıyor. Hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinden 11, kuvvet ve hareket ünitesinden ise 9 soru soruldu. Birinci üniteden sorular ağırlıklı olarak katılım konusundan çıktı. Bu ünite ile ilgili sorular çoğunlukla bilgiyi yorumlamaya dayanıyor. Kaldırma kuvvetinden çıkan sorularsa deney ve gözleme dayanıyor.

Sosyal Bilgiler: Sınavda sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun. Soru kökleri açık, anlaşılır ve çelişkiye yer vermeyen ifadelerden oluşuyor. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları geçen yıllara göre kıyaslandığında daha uzun, öncüllü soru sayısının daha fazla ve zorluk derecesinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Sınavda olumsuz soru köküne ait 6 soru yer alıyor. Çeldirici seçeneklere yer verilmesi soruların zorluk seviyesini artırdı. Sınav, üniteler arası ilişkilendirmeye dayalı sorulardan oluşuyor. Sınavda öğrencilerin coğrafya bilgisini ölçen Ege Adaları ve Mısır?ın geçtiği soru, sınavın en ayırt edici sorusu olarak değerlendiriliyor. Mustafa Kemal?in Milli Mücadele?de halkı organize etmesine yönelik soru da, çeldirici şık güçlü olduğundan öğrencilerin hata yapabileceği soruların başında yer alıyor. Ayrıca Misak-ı Milli ile ilgili kavram bilgisini sorgulayan soru ile Manastır şehrinin Mustafa Kemal üzerindeki etkisine yönelik olan soru, öğrencilerin hata yapabileceği sorular arasında sayılabilir.

Yabancı dil: Soru dağılımlarına bakıldığında birinci ve ikinci ünitenin konularının ağırlıklı olarak yer aldığı görülüyor. Sınav orta güçlükte hazırlanmış. Bu yılki soruların çoğunluğu karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçüyor. İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygun. Bu yıl sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, birinci üniteden teklif ve davetleri anlayıp kabul veya reddetme kalıplarını kullanabilme yetenekleri sorgulandı. İkinci üniteden günlük yaşam ve rutin aktiviteler ile tercihleri olumlu ya da olumsuz yönde ifade edebilme becerisi ölçüldü. Üçüncü üniteden ise yemek tariflerini, yemek yapım aşamalarını ve kelime bilgisini sorgulayan sorular yer aldı.

Uğur Okulları uzmanlarının yorumları ise şöyle:

ÇOK ZOR DEĞİL ANCAK BELİRLEYİCİ SORULAR VAR

Filiz Polat (Fen Bilgisi Akademik Kurul Başkanı): Fen bilimleri sınavını değerlendirdiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kazanımlarına uygun olduğunu görüyoruz. MEB tarafından sınav öncesi yayınlanan kazanım testleri ve değerlendirme sınavlarına benzer sorular bulunuyor. Önceki yıllardaki TEOG sınavlarına benzer nitelikte. Çok zor bir sınav değil. Ancak belirleyici sorular vardı. Sınavda 11 biyoloji, 9 fizik sorusu bulunuyor. Biyoloji soruları 1?inci ünitede bulunan DNA, genetik kod, hücre bölünmeleri, kalıtım, adaptasyon ve evrim konularından oluşuyor. Bu sorular okuduğunu anlama, yorumlama ve dikkati ölçme niteliğinde. Fizik soruları ise 2?nci ünitede bulunan kaldırma kuvveti konularından oluşuyor. Bu sorular görsel açıdan zengin, deney ve grafik ağırlıklı. Öğrencilerden fikir yürütmeleri istenmiş. Dinamometre soruları ise dikkat gerektiren sorulardı. Dikkatli olan, okuduğunu anlayan, yorumlayan tüm öğrencilerin başarılı olacaktır.

BİLGİLERİ YORUMLAMAYA DAYALI

Burcu Sertkahya (Sosyal Bilgiler Akademik Kurul Başkanı): T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığı?nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygun. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuş olup, ağırlıklı olarak 1?nci ünite ?Bir Kahraman Doğuyor? ve 2?nci ünite ?Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler? ünitesinden sorulmuş. Özellikle bu yıl önceki yıllara göre 1?inci ünite olan ?Bir Kahraman Doğuyor?dan daha fazla sayıda soru sorulmuş. Sorular, öğrencilerin hem bilgilerini yoklayıcı hem de bilgilerini yorumlamaya dayalı bir nitelik taşıyor. Ayrıca kazanımlar, tablo ve diyagramla da görselleştirilerek sorulmuş. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip tüm öğrencilerimizin yapabileceği zorluk derecesinde.

SORULAR BU SENE DAHA KOLAY

Ernu Maro (İngilizce Akademik Kurul Başkanı): İngilizce sınavındaki sorular, Milli Eğitim Bakanlığı?nın sene başında yayınladığı müfredata ve kazanımlara uygun. Sınav soruları ağırlıklı olarak ünite 1, 2, 3 konularından sorulmuş. Sınav sorularındaki konu dağılımı tüm ünitelerle eşit oranda. Kazanımlar tablo ile görselleştirilerek sunulmuş. Sorular, daha çok diyalog şeklinde öğrencilerin anlayabileceği şekilde. Sınavda, boşluk doldurma, cümle tamamlama soruları yer alıyor. Ayrıca kelime bilgisini de ölçen sorular oldukça fazla bulunuyor. Buna ilaveten okuduğunu anlamayı ölçen paragraf soruları da yer alıyor. İngilizce sınavında müfredat dışı soru bulunmuyor. Geçen seneki sorulara oranla bu sene daha kolay sorular soruldu